0
0Ft
  • Üres kosár

    Nincs termék a kosárban.

Házhozszállítás

Nálunk nincs előleg fizetési kötelezettség! A megrendelt termékeket átvételkor is kifizetheti.

A kiszállítást saját cégünk végzi. A bútorokat csomagolva szállítjuk, hogy biztonságosan elérjenek otthonába.

-Személyes átvétel: – Ingyenes
-Házhoz szállítás: Fejér, Veszprém és Pest megyében –    3650.- Ft + ÁFA –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni (A termék csak az ingatlan bejáratáig szállítva). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 4%-a.
-Házhoz szállítás: Fejér, Veszprém és Pest megyén kívül Országosan – 4380.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni (A termék csak az ingatlan bejáratáig szállítva). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 5%-a.
-Házhoz szállítás Extra: Fejér,  Veszprém és Pest megyében – 7300.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni  (A termék sérülés mentes behelyezése az ingatlanba, teljes körű összeszerelése és használati út mutatása.). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 6%-a.
-Házhoz szállítás Extra: Fejér,  Veszprém és Pest megyén kívül Országosan  – 10.950.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni  (A termék sérülés mentes behelyezése az ingatlanba, teljes körű összeszerelése és használati út mutatása.). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 8%-a.

Jótállási tájékoztató

1, TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLÁSSI JOGOKRÓL

A Jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadástól vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Prémium típusú termékeinkre 3 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadást követően lépett fel, így pl. ha hibát:

– szakszerűtlen üzembe helyezést (kivéve ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetés ellenes használata, használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, ugrálás…stb

– elemi kár természeti csapás okozta.
– égés, kiégetés
– áztatás

– karfán való ülés/helyezkedés

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti a csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többlet költségekre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélés -a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel- a megfelelő határidőn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 20 munkanapon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélésére (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következménye ként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag, munka és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. Kivéve, ha a fogyasztó hamis jótállási igény vagy nem rendeltetésszerű használat, esetleg kellék/termék szavatossági idő- jótállási határidő lejártával igényel személyes megtekintést. Ennek úti költségét a hamis igény miatt, fogyasztó teríti meg.

A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le   – és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányába, ha fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2004. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. §-a szerint köteles-az ott meghatározott tartalommal- jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételkor a NGM rendelet

5 §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A fogyasztó a hibát az alábbi e-mail címen kell jelentse a termék fotózásával és a hiba fotózásával.       cosmosbutor@gmail.com    +36/70 534 5855

Kezelési és használati útmutató - kanapé, ülőgarnitúra

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kanapé, ülőgarnitúra

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Segítségére szeretnénk lenni termékünk szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, az abban foglaltak betartásával ugyanis termékünket hosszú ideig megelégedésére használhatja.

A fekvőhellyé átalakítható kárpitos bútorok a nappali, szoba bútorai (gyermekkanapé, kanapéágy, sarokgarnitúra), időnkénti alvásra alkalmasak, nem hálószobabútorok, állandó alvásra ne használja!

  • A csomagolás a termék védelmét szolgálja a szállításkor és a rakodáskor előforduló fokozott igénybevétel miatt. A csomagolóanyagot óvatosan a termék megsértése nélkül távolítsa el.
  • A bútorokat óvjuk a sugárzó hőtől, közvetlen napsugárzástól és nedvességtől, valamint az éles és sarkos tárgyaktól.
  • A kihúzható részeket egyenesen húzzuk előre KÖZÉPEN, ne rézsútosan, mert úgy az oldalsó rész alul megrongálódhat, szétugorhat.
  • Karbantartás: a csavarokat időszakosan ellenőrizzük, és ha szükséges, húzzunk utána.
  • Ágyneműtartó: A fedelét és a keretet ne zárjuk le nyomással/erőszakkal (túl sok ágynemű), mert különben a fenéklemez kifelé nyomódik.
  • Tilos a kárpitozott felületeket oldószerrel, vegyi tisztítószerrel és a fa részeket súrolóporral tisztítani.
  • A bútorszövet KIZÁRÓLAG szárazhabos tisztítószerrel, vagy a megfelelő tisztító folyadékkal végezhető.

A rendeltetésszerű használat mellett a termék könnyen kezelhető és tartós lesz.

Az esetleges javításokat minden esetben szakemberrel végeztesse el!

Kezelési és használati útmutató - valódi bőr, textilbőr és szövetgarnitúrákhoz, francia ágy, heverő, gyerek ágy, matracok és fa bútorok

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Valódi Bőr, Textilbőr és szövetgarnitúrákhoz, francia ágy, heverő, gyerek ágy, matracok és fa bútorok

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Segítséget szeretnénk nyújtani termékünk szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatót, az abban foglaltak betartásával ugyanis termékünket hosszú ideig megelégedésére használhatja.

A kárpit felületek tisztításaelvégezhető a kereskedelemben kapható száraz habos bútortisztítóval, a tisztítószeren található útmutató figyelembe vételével,
vagy az erre alkalmas megfelelő folyadékkal végezze.

A fa és laminált felületeketnedves, enyhe mosószeres ruhával tisztítsuk, majd töröljük szárazra. Tilos a fa és laminált felületeket, bármely bevonó anyagot, szemcsés súrolószerrel és szerves oldószerrel (aceton, benzin stb.) tisztítani!

Plüss és zsenília szövetek tisztításanedves-nyirkos ruhával vagy száraz habos kárpittisztítóval történjen.

Textilbőr tisztításáhozelegendő egy nedves ruha is. Más módon való tisztítást nem javasoljuk, mivel ezáltal az anyag minősége megváltozhat.

Lemosható anyagok tisztítása.Kérjük, amennyiben ilyen terméket vásárolt, semmiképpen se tisztítsa a terméket a normál folyó vízen kívül mással! A tisztításhoz egy nem színező és szálakat nem hagyó rongyot használjon. Más módon való tisztítást nem javasoljuk, mivel ezáltal az anyag minősége megváltozik.

Valódi Bőr: Bőr felületen ne használjunk vegyszert, tisztítószert és oldószert.
Tilos súrolni és érdes felületű szivaccsal-törlőkendővel törölgetni.
Nyirkos vagy száraz finom tapintású törlőkendővel végezhetjük tisztítását.
Ápolása félévente szükségelt, ehhez olajat oldalunkról rendelhet.

Matracok: elvégezhető a kereskedelemben kapható száraz habos bútortisztítóval, a tisztítószeren található útmutató figyelembe vételével,
vagy az erre alkalmas megfelelő folyadékkal végezze. Kifekvésük ellen szükséges alkalmanként megfordítani ellentétes oldalukra.